Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.

Cennik PDF Drukuj Email

CENNIK:

Cena za us?ugi wykonywane przez nasze Biuro ustalana jest indywidualnie, w zale?no?ci od charakteru prowadzonej dzia?alno?ci, ilo?ci dokumentw, liczby pracownikw zatrudnionych w Pa?stwa przedsi?biorstwie, zakresu zobowi?za?.

Poni?ej podajemy wy??cznie orientacyjne ceny ?wiadczonych przez nas us?ug:

- ksi?gi rachunkowe: od 800,00 z? netto
- ksi?gi przychodw i rozchodw: od 200 z? netto
- rycza?t ewidencjonowany: od 150 z? netto

Powy?szy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu CywilnegoW celu ustalenia szczeg?w prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty w siedzibie naszego biura lub za po?rednictwem poczty elektronicznej. 
Reklama